ชุมนุม : วิชาการ ม. 6/3
ครูที่ปรึกษา : อำภาพร ศรีสารคาม, ชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ไทรทอง
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
141508พัชราพร แสงอุ่น6/3
241533กนกอร นาคมนต์6/3
341552นันทิยา กุลสุวรรณ6/3
441554บุษยมาศ วรรณโพธิ์6/3
541571ศศิมาภรณ์ ศรีประดู่6/3
641593ชนัญชิดา รัตนวัน6/3
741596ญาณิศา จันเรียน6/3
841693ชลธิดา เพียงตา6/3
941704นาตารี อรุณพาส6/3
1041729อนัญญา ชาติท่าค้อ6/3
1141736กรรณิกา ลุทโท6/3
1241740กุลิสะรา ทะนงแผลง6/3
1341752นันท์นภัส คำแหงพล6/3
1441753นิภัตญา นาเมืองรักษ์6/3
1541762พิรุฬห์ลักษณ์ โนนอรัญ6/3
1641769วริศรา เสนานาม6/3
1741776สุพิชชา ธุระพันธ์6/3
1841803นริศรา ทองเกษม6/3
1941823สมหญิง ราชภักดี6/3
2041829เสาวลักษณ์ สมุดสอน6/3
2141835กัญญาลักษ์ นามวงษา6/3
2241878อณุภา ยี่เข่ง6/3
2344083สรัลชนา มาตย์เชียงไชย6/3
2444621ชัยยันต์ เพ็งนาม6/3
2544622ปิติลักษณ์ โชคชัย6/3
2644623วัชรา หาริตะวัน6/3
2744624กัญธิชา บุตรปราบ6/3
2844625จรัญญา ทวีสาร6/3
2944626ชญาดา บุญอำนวย6/3
3044627ชลิดา สมเพ็ชร6/3
3144628นันทิยา ไชยคิรินทร์6/3
3244629ภัทราพร ศรีพลี6/3
3344630มธุรส พลรัตน์6/3
3444631มัทวัน ถากุล6/3
3544632ศิริวรรณ ศรีทอง6/3
3644633อภัสสร หารไกร6/3
3745338ภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม6/3