ชุมนุม : วิชาการ ม. 3/12
ครูที่ปรึกษา : รุ่งทิพย์ ทองอินทร์, พิกุล,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : นนทรี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144496ธนชาติ มองมูล3/12
244497ธัญลักษมณ์ พันธุโพธิ์3/12
344498ปฐมพร สืบสิงห์3/12
444499ภาณุสร เศษวงศ์3/12
544500กานต์ชนก ศรีโสภา3/12
644501กิตติพร พนมสินธุ์3/12
744502จุฑารัตน์ ศรีวัฒนา3/12
844503ชนัญธิดา ประทุมมาตย์3/12
944504ชนิสรา ศรีสุข3/12
1044505ชมพูนุช เจริญผิว3/12
1144506ชลิตา บัวศรี3/12
1244507ณัฏฐมน เพชรไพร3/12
1344508ณัฐพัชร ข่องแรง3/12
1444509ดวงสมร แผ่นทอง3/12
1544510ธัญชนก สินธุชน3/12
1644511นพรัตน์ อินทะไชย3/12
1744512นลพรรณ เตยหล้า3/12
1844513ประภาพร เวียงนนท์3/12
1944514ปาณิสรา นนทพรหม3/12
2044515ปีย์วรา กุนัน3/12
2144516ยุพารัตน์ มงคลแก่นทราย3/12
2244517ลักษมณ วรรณไทย3/12
2344518วชิรญาณ์ จันทรประทักษ์3/12
2444519วริศรา วรรณไทย3/12
2544520วาสนา คตภูธร3/12
2644521ศรัณย์พร ป้องคำสิงห์3/12
2744522ศวิตา ขันหนองจอก3/12
2844523ศศิมา บุญมี3/12
2944524สุภาพร บัวเบิก3/12
3044525หทัยชนก โคตรทิพย์3/12
3144526อนุธิดา บุญวิเศษ3/12
3244527อสมาภรณ์ สอนลิลา3/12
3344528ไอยเรศ จอกถม3/12