ชุมนุม : ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว
ครูที่ปรึกษา : รัชฏาพร สู่สุช, รัชนี จันทรา, บุญชนก ศรีสารคาม
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 6202 6203
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144841วริศรา วงค์คำแก้วแนน2/1
244836ภันทิลา พิมกินรีย์นิว2/1
344834พิชญาภัค แซงกระโทกปาล์มมี่2/1
444833พิชชาภา ทูลธรรมพรีม2/1
544844ศรุตา ชมเชี่ยวชาญเนย์2/1
645620ชยาภรณ์ ภูมิเขตพรีม2/1
744814จตุรพร ภูมลีเเตงกวา2/1
844823นริสรา ปัตถาวงษ์ชมพู่2/1
944839โยษิตา หมื่นสาปอ2/1
1044845ษมาพร ชนเก่าน้อยยิม2/1
1145188สุพิชญา ศาลางามโอ๋เอ๋2/10
1245163ญาณิศา แก้วขาวข้าวปุ้น2/10
1345166ณัฎฐริการ์ สาระโภคแบมแบม2/10
1445173นันทนัช ตริพงษาแจม2/10
1545246นันทิดา พรมมาโมจิ2/12
1645244ธัญวลัย วิเศษวิสัยเฟิร์ส2/12
1745241ณัฐพร หามทองวิว2/12
1845228เจทสฤษดิ์ วิสรัตน์แซนวิช2/12
1944928กัญญารัตน์ วงศ์คำจันทร์ปลาย2/4
2045012ณภัทรภรณ์ ศิริกิจฝ้าย2/6
2145036สรัลพร คำทอนจูน2/6
2245625ณัฏฐณิชา วงศ์เสนณิชา2/6
2345008ชนิษฐา อุตะมะเป้ย2/6
2445025มณีรินทร์ ยศสังข์กระเต็น​2/6
2545626วริศรา ผาจวงตอง2/6
2645046กานต์พิชชา ศีลพันธุ์แก้ม2/7
2745071เวทิศา ศรีจันทร์ฝ้าย2/7
2845056ณัฐภัสสร โสเตพิ้งกี้2/7
2945072ศศิประภา โพธิ์งามน้ำผึ้ง2/7
3045661มานิตา จันทรสาขาหยดน้ำ2/7
3145660นภัทร์ นรธีธนาเมธนัท2/7
3245094ณิชา ชิ้นเพชรพิ้งค์2/8
3345110ศศิธร วิชัยศรเนย2/8
3445146วรรนิภา พันหนองบัวบิ๋ม2/9
3545152สุจิรา บุญเกิดบิว2/9
3645125ชลิตา ไชยเสนาตุ๊กติ๊ก2/9
3745145วรกมล สุขทวีข้าวฟ่าง2/9
3845153สุดารัตน์ วิชาคุณแพร์2/9
3945139พลอยชมพู ภาวุธโอ๋2/9
4045629พลอยไพลิน ภาวุธเอ๋2/9
4145134ปนัดดา บุตรดีตอง2/9
4243424สลิลทิพย์ ชมเชี่ยวชาญแนท4/1
4346203นิภาพร นมนานแชร์4/11
4446229ธารินี นามวงศ์แป้ง4/12
4543551ยศุตมา แสงสุรินทร์บอล4/12
4645645ชมพูนุช บุตรดีพู่4/14
4745659สวิตา คามมนตรีเจส4/15
4843616ชนัญชิดา พุฒกลางป๋องแป้ง4/16
4943404ณิษรา วินทะชัยนัท4/2
5046042จุฑามาศ ขะจิตทามาย4/2
5143617ชนิตร์นันทน์ นนทะภาหงส์แดง4/2
5243633พรรณวรินทร์ มะโนรมย์อั้มมี่4/4
5343621ณัฐกานต์ เกลี้ยงกลมเมย์4/4
5444802กมลชนก วรวงษ์ดีแม็ค4/4
5546083รัญชิดา สังฆทิพย์มิ้น4/4
5644026ชลทิชา โสดาปอ4/8
5746143วิษณุกร จิติวงค์เวฟ4/8
5844037ประภัสสร อุไชยเอ๋ย4/8
5942734อินทิรา แน่นอุดรจองจอย5/6
6042721ภัทราพร จะโนรัตน์ยู5/6
6142707ปลิดา ประทุมชัยลิดา5/6
6242497ชัญญา มยุโรวาสเเน็ท5/6