ชุมนุม : พลเมืองดีวิถีพอเพียง
ครูที่ปรึกษา : พิศสวาท ศรีสะอาด, เนตรนภา อุดมศักดิ์, ศิริพร สิงห์เสนา,ปรัตถกร อุปปะ
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) :
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144936ญาราภรณ์ สิงห์น้อยเพียงออ2/4
244957สมิตา โทพลแสตมป์2/4
344998หทัยชนก พลสิทธิ์อุ้ม2/5
444990วิรากานต์ แก้วกาหลงมายด์2/5
544993สุดารัตน์ คุณพิภาคไข่มุก2/5
644966กมลพัชร มานะดีหนุงหนิง2/5
744969จุฑารัตน์ ประสารใยเตย2/5
844992สวรรยา โทพล2/5
944996สุภัสษร จอมคำสิงห์บิวตี้2/5
1044973ญาดา แก้วศิริปุ๊กกี้2/5
1143658ฐิตินันท์ พันธ์โพธิ์คากิ๊ฟท์4/13
1243654จิดาภา เจริญรบเฟื่อง4/13
1343657ชไมพร อรุณาทราย4/13
1443683สุพิชญา น้อยบุดดีโฟนลิ้งค์4/13
1543261กัญชลีย์ อภิอริยฐานนท์กัน4/13
1643655จินดาพร วนวาทีแฟนต้า4/13
1743285ปริยาพร อินทร์พันธ์จ้า4/13
1843348กัญญารัตน์ จิตราชกระต่าย4/14
1943675วไลลักษณ์ จอมไพรศรีเนย4/14
2043661ธนภร เมาะราษีใบเตย4/14
2143676วิชญาดา วงศ์คำจันทร์แพรวา4/14
2243262กุลภัสสร์ ไชยคำภาปิ๋ม4/14
2343296ศิขรินธาร ชิตทองกุลฟ่าง4/14
2443274ดลนภา แสนอุ่นอิง4/15
2543282นันท์นภัส กอวงษ์เจนนี่4/15
2644090กรกนก ไวจงเจริญเอิร์น4/15
2743561สุวิมล เกตตากแดดมิน4/8
2844057นันทกาญน์ อุ่นเอ้ยพลอย4/8
2946146สุรางคนา กัลยาฟ้า4/8
3043519อรวรรณ เผ่าศิริเบ้นบี้4/8
3143357ณัฐธิชา โนนทิศฝ้ายอิ้4/8
3246144รัตนพร พลหาญเพียว4/8
3345520อธิชา ยางอุ้ยเนย5/10
3445506กมลชนก คำนวยแพร5/10
3545514มรกต วินทะไชยแอน5/10
3645519เสาวลักษณ์ สิมวิเศษเบลล์5/10
3745516ระพีพัฒน์ สุโนภักดิ์กวาง5/10
3845508ชลธิชา โสภาพลครีม5/10
3945510ประภัสสร อำพลพงษ์โอ5/10
4045509ณัฎฐิกา แสวงชลปีโป้5/10
4145559พรรณวรินทร์ ภูเนตรปริม5/12
4242552นัฐกานต์ ศิลปักษานัท5/12
4345363ชลธิชา ชูตาฟิล์ม5/2
4445371เยาวลักษณ์ ตรีวงษ์เดียร์5/2
4545394สุพัตรา วินทะจักร์บีม5/3
4642480สุรัตนา ชารีผายแบม5/3
4742665วนิดา โคตรทองแป้ง5/3
4842607พรชิตา ใหญ่แก่นทรายต๋อมแต๋ม5/8
4945472อรทัย วรนามอ้อ5/8
5045471อภิญญา สอนมะณีไอซ์5/8
5145465ปิยวรรณ จันทร์เหลืองเอ๊ะ5/8
5245463ปฐมภรณ์ ยอดชมภูมอส5/8
5342727ศรินทรา ชินมาลาดิว5/9
5442758ปริยากร บุดดาเหมย5/9
5542496ชนิสรา วรสุขต่าย5/9
5642799ธนิดา เสี่ยงสายไอซ์5/9
5742717พิชญ์ชานันท์ อุทัยเรืองปาล์ม5/9
5842682อังคณา จันทร์สุธรรมอันชัน5/9
5942640จอมขวัญใจ ทิพย์ทองหนอจ้าจ้า5/9
6042656ปชิศรา เทพชมภูเเพรว5/9