ชุมนุม : ศิลป์สร้างสรรค์
ครูที่ปรึกษา : จิตสุดา อาวรณ์, ขวัญชัย สุวรรณ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ห้องทัศนศิลป์
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144832พิชชานันท์ นามไพรโฟกัส2/1
244815จุฬภัสสร์ สาระภักดีโอ๋2/1
344847อชิรญา เทพสุระไอซ์กี้2/1
444838โมไนย เทียนศรีตะวัน2/1
544830ปุณยาพร สุริหารจิ๊บ2/1
644827ประวิตรา แสนเมืองชินหมิว2/1
744831พรหมพร พนมเขตเพลง2/1
844826ปภาวริณท์ ปริปุณณะแบม2/1
944840รุจิรา ทุมพรฟิล์ม2/1
1044812กนกวรรณ วิชัยนุ่น2/1
1144811กนกพร จุปะมะนะแสตมป์2/1
1244808กชกร ไชยฮนิตตะวัน2/1
1345197ชนิกานต์ โพธารามอันดา2/11
1444870พัชรพร เม้าศรีมะปราง2/2
1544893ณัฏฐธิดา นองนุชมะเหมี่ยว2/3
1645028วชิรญาณ์ จ่ากุญชรกล้วยไม้2/6
1745023พิมลวรรณ การประกอบแมงปอ2/6
1845039สุริวัสสา นุศาสตร์เลิศมายมื่น2/6
1945038สุภัสสร ทินบุตรเตย2/6
2045117อุษณี บุรีรัตน์2/8
2145088ชนาภา สายเย็นประเสริฐฟิล์ม2/8
2245089ชนิกานต์ ดาทุมมา2/8
2346156ศยามล ผลเจริญน้ำผึ้ง4/9
2446151กาลวิภา สว่างแสงไอซ์4/9
2546450วรัญญา ทิพย์ทำมายู5/10
2645361กานต์ธิดา รอดสุโขเเจม5/2
2742748ณัฐวดี อุทัยอาจนัท5/2
2842676หนึ่งฤทัย ศิริเวชกิ๊บ5/2
2942643ชลิดา ภารตระศรีแน็ท5/2
3045407พรศิริ ศรีคำภา5/4
3145412วันวิสาข์ สืบชาติ5/4
3242693ชนากานต์ แสงสุขวาวโน5/6
3342650ธนันยา ยินดีมากซอ5/6
3444789ศิรินภา ประเสริฐสังข์อีฟ5/6
3545437เพ็ญพิชชา ช่วงบัวม่อน5/6
3642805บัณฑิตา ดาแก้วเปรี้ยว5/6
3742820รุ่งนภา บุญศิริโรจน์บูม5/6
3842823ศรัญญา โยธาจันทร์เกต5/6
3942713พรนัชชา กุลสุวรรณแพร5/7
4045452รัตนพร ลาดบัวขาวบรีส5/7
4142830สุดารัตน์ สาระชรมิ้ว5/7