ชุมนุม : นาฏศิลป์
ครูที่ปรึกษา : อัญชัญ ศรีกรินทร์, สุภาพร ไชยโย,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : ห้องนาฏศิลป์
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
144819ณิชา ก่อเกียรติโกมลนินา2/1
244825ปนัดดา บุญจันทร์โมบาย2/1
345168ณัฐพร นิลวัฒนชัยน้ำ2/10
445175ปัณณพร ศิวิแว่นดิวอี้2/10
545186วิชญาดา อินทวงค์ออมสิน2/10
645185ยุพมาศ ผ่องแผ้วเฟิร์น2/10
745211ณัฐนันท์ แก้วประสานน้ำหวาน​2/11
845026มลธิกา กุตันมล2/6
945013ณัฎฐณิชา ซับมันเฟิร์น2/6
1045086จิราพร ตรันเจริญเฟิร์น2/8
1146031วนัสนันท์ โพธิกะแพม4/1
1246201ณัฐนรี บุตรพรมวิว4/11
1346202ธิดารัตน์ มนตรีวันตอง4/11
1446204นิลเนตร อินพรหมมาบีม4/11
1546236ศิริวิมล กุลโพนเมืองแพท4/12
1646410ชลธิชา ชูใจมายด์4/16
1746409กฤษณา ทองคำกิ่ง4/16
1846411ญาณิสา อรรคคำแพม4/16
1946044เจนจิรา จอมคำสิงห์ฟ้าใส4/2
2046066วชิราภรณ์ เชี่ยวชาญฟ้า4/3
2146103ศิริประภา ทองดีนอกแอน4/5
2246112พีรายุ รามณรงค์พี4/6
2346135ปิยธิดา จตุเทนบีม4/7
2445515มีน่า เรียบจ้อก้อมีน่า5/10
2542685อาริสา เจริญมาตรจอย5/9