ชุมนุม : การงานรักษ์โลก​
ครูที่ปรึกษา : สุกัญญา บุญยทัต, สมาน ศุภคุณภิญโญ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) :
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145193กัญญารัตน์ เดชพละฟอง2/11
245220ศุภกานต์ บังใบยีน2/11
345233เกสรา ศรีสมเบลล์2/12
445236ชิดชนก ศรีสวาสดิ์2/12
545255รจิตพิชญ์ สุวรรณโชติเค้ก2/12
645257สิรัฐชยาห์ อัฒจักรโนนิ2/12
744899นันท์นภัส ศรีสารคามโมบาย2/3
844927อิสริยาภรณ์ นาคศรีเพรียว2/3
943399ชญานิษฐ์ ศรีรักษามะปราง4/9
1043341สวรินทร สุขเลิศเกรส4/9
1146160อารียา คำจันทร์ปูนา4/9
1246157สิริรัตน์ คุณานรเทพนุ่น4/9
1346159อาริษา พัตรภักดิ์พราว4/9
1446147กฤษฎา นามศักดิ์บีม4/9
1543484เจนจิรา วงพิมลเจน4/9
1645345กิตติยา คำมูลนาฟ้า5/1
1742794จิราวรรณ สังโคตรต๋อมแต๋ม5/1
1845349ธิดารัตน์ สุขแสนชมพู่5/1
1942574สุพรรษา โยธานันท์อิศพว5/1
2042743จิราพร บุบผาชาติเปีย5/1
2145341พรชัย สังฆะทิพย์พร5/1
2245536วิภาดา เป็งทองเบียร์5/11
2345524คัทลียา พันธุเกตุน้ำ5/11
2442779อภิชญา เมาะราษีบีม5/11
2545531นันฐิญา วรรณญาติแน๊ทตี้5/11
2645529ธิดา ยางทองฟิล์ม5/11
2742502ธัญพิมล หัดประกอบอาย5/11
2842977พรรณภัทร ปาปะเก5/15
2942781อรอุมา ลุนสูงยางเก๋กิ๋งแก๋ว5/6
3042757ปรารถนา แย้มโกสุมภ์ออย5/6
3142554นันวิภา โมฆรัตน์บีม5/6
3242755เบญจรัตน์ บุปะเทเบญ5/6
3342720เพ็ญประภา ตูมโฮมอุ๋มอิ๋ม5/6