ชุมนุม : กีฬาและนันทนาการ
ครูที่ปรึกษา : สุพจน์ จัตุโพธิ์, ครูกลุ่มสาระพลศึกษาฯ,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : สนามกีฬา
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145196จุฬาลักษณ์ อินทชัยเอ็ม2/11
244937ฐิติรัตน์ ผ่านสะถินอุ้ม2/4
344947พัฒนภรณ์ สอนมั่นเฟรช2/4
444964อริสา เวียงอินทร์โมเม2/4
544960สุกฤตา เขตเจริญเตย2/4
644962สุพัตรา กัลยานิว2/4
744948พิชชาภา มโนธรรมแพร2/4
844951รติวรรธน์ บุตรกระโทกวิว2/4
944958สิริกาญจน์ หารภูมิโฟม2/4
1044963อริยา ภูทองขนุน2/4
1144941ธัญชนก สิทธิเสนาไอซ์2/4
1244943นิชานันท์ พงษ์สังข์ดิว2/4
1344939ทรายทอง นรชาญทราย2/4
1444946ปาริฉัตร เศษสรรพ์เเพท2/4
1544938ณัฏฐกมล ตรีกุลอิ๋ม2/4
1644944ปณิตา ขันแข็งเปีย2/4
1744935ชมพูนุช บัวสิงห์หวาน2/4
1844959สิรินภา รินทะไชยโอปอล์2/4
1944940ธนัตพร กาญจนหงษ์วิว2/4
2044956ศศิวิมล เฉลยพจน์มิ้นท์2/4
2144997สุรางคณา ศรีหล้าอุ๋มอิ๋ม2/5
2244978นันทยา มาลาไสยฟิล์ม2/5
2344989มิ่งขวัญ มิเรขวัญ2/5
2444970ชญานิน บุบผาชาติไอซ์2/5
2544971ชลธิชา เสน่ห์วงค์ไดมอนด์2/5
2645623ณัฐชยา ปรินทองกิ๊ฟ2/5
2744991โศภิตา สีนวลครีม2/5
2844979ปภาวรินทร์ กลับประโคนอาย2/5
2944975ธัญญารัตน์ บูระพันธ์ปาม2/5
3044968เกษศินี สุพโสเนส2/5
3144980ปานรดา ไกยสวนขิม2/5
3244985ภัทธลิดา ไชยมาตย์เค้ก2/5
3345001อาคเนย์ ใบบ้งโดนัท2/5
3444999หนึ่งฤทัย เที่ยงอารมย์บีม2/5
3545018ปริยาภรณ์ แก้วลือชัยแพม2/6
3645007ชนาภา ผาบสิมมาแพน2/6
3745017ปรวีร์ มาตรด้วงแฟม2/6
3845009ชลธิชา บุสพันธ์ตอง2/6
3945069วนิดา แซ่อุ้ยวิว2/7
4045044กัญณัช ยางเงินโอปอร์2/7
4145083ขวัญจิรา วิระษรเบลล์2/8
4245087ชนาการต์ บ้านเวียงกีต้าร์2/8
4345109วรัญญา ร่องน่านแตงโม2/8
4445106พรรณทิพย์ ประเสริฐสังข์มันปลา2/8
4545090ชลธิชา หงส์เอกฟ่าง2/8
4645150ศศิวรรณ ธนเชฎฐาตันหยง2/9
4745154สุนิตา แน่นอุดรโอปอ2/9
4845144มุฑิตา แสงเฉวตโฟม2/9
4945122จิรนันท์ ศิริกังวาล2/9
5045141แพรวา พิมภูแพร2/9
5145137พรธิชา พันธ์สารภูมิมดตะนอย2/9
5245126ฑิตยา ศุภดลไอซ์2/9
5345142ภาวินี อุตสังข์มี่2/9
5445136ปาริฉัตร กระแสจันทร์อุ๋งอิ๋ง2/9
5545151ศิริแก้ว ธนานันต์น้ำผึ้ง2/9
5645119กานต์ธีรา อุ่นวัง2/9
5745663กวินธิดา สระแก้วเชียร์2/9
5845143มณทิชา สีดารักษ์น้ำฝน2/9
5945129ธมลวรรณ บุตรปราบน้ำมนต์2/9
6045130ธวัลรัตน์ คำสอนโฟกัส2/9
6145121จารุพร ณ ธิบาลแสตมป์2/9
6245118กษมา ศรีพลัง2/9
6345138พรรณวิสา สมภักดีเก๋2/9
6445131ธิชานันท์ งอยภูธรณ์เน๊ต2/9
6543525กาญจณาพร ดาชนบทฟิล์ม4/1
6643529งามตา จันทร์แถมเปิ้ล4/1
6743420วรัญญา จันทรประทักษ์ชมพู่4/1
6843409นิสารัตน์ ขันพนัสแพนด้า4/1
6946170พัทธนันท์ โพธิ์ศรีพี4/10
7043642ศศิกานต์ จันทอุ่มเม่าเนย4/10
7146424กัญญารัตน์ สีนวนจันทร์ต๋อมเเต๋ม4/17
7246425ขนิษฐา สมสนุกแพนด้า4/17
7344041พัทธนันท์ โพธิชัยไนท์กี้4/17
7444013สุพิชชา โพธิ์ทองป๊อปปี้4/17
7546051ศศิประภา สาไชยยัญเเบม4/2
7646039ธีรภัทร ทองดีธีม4/2
7743546พิมพ์ชนก บัวนิลเเล็คต้า4/2
7843400ชุติกาญจน์ สุดชาช้อป4/2
7943408ธิติมา ธุระกิจอ๋อมอ๋อม4/2
8046054กาณฑ์พิสิฐ์ เกษตรสินธุ์ป้อง4/3
8143557สลิลทิพย์ เดชชัย4/4
8243555วิรดา กุศลกระต่าย4/4
8343524กัญญารัตน์ ตามภิบาลอ้อม4/4
8446078ปนัสยา เกิดเจริญฝาง4/4
8546084วิชชุรดา พัฒนสารหมิว4/4
8646079พรพิวัลย์ แป้นเพชรเมย์4/4
8743434อาธิติยา รุ่งรัตน์ป่าน4/4
8843522กนกวรรณ ปัญญาแก้วทราย4/4
8946086สุดารัตน์ พลพุฒแนน4/4
9043526กาญจนา วิเศษวิสัยแบม4/4
9146074ชมพูนุช ผดุงกิจนุช4/4
9246080เมธาวี สดมพฤกษ์มุ้ย4/4
9343278ธราภรณ์ ปวงสุขปิ่น4/5
9443281นมิดา นิตุธรเนย4/5
9543537นวนันท์ ละครราชอ้น4/5
9643417รัดเกล้า กบรัตน์ฟ้อน4/5
9743305จารุวรรณ ละครราชอ้อน4/5
9843291รัตติญาพร สมจิตรเอิร์น4/5
9946088ชยธร แสงสีดาติว4/5
10043497ปฏิภรณ์ วินทะไชย์อ้อน4/7
10143509ศศิกานต์ ภาคมฤคขมิ้น4/7
10243480กษมณิชา ผาลิกาน้ำแข็ง4/7
10346132อภิเดช ผกาหวนเอิร์ท4/7
10443627นิภาพร หาญศึกษาเชอร์รี่4/7
10543612จันจิรา วายุแสงจิ้ป4/7
10646124กวีพัฒน์ เพ็งอารีย์บรีส4/7
10746130พงศธร สุณาติวเตอร์4/7
10844084หฤทัย ลุนนีแอร์4/8
10943636พิชชาภา ไชยแสงบุญมะนาว4/8
11044061ชลธิณี แสนอินทร์บีบี4/8
11144060ฐิติพร พันธไชยโอนี่4/8
11246149ภัทรพล เฉลิมแสน4/9
11346148กิตติพัฒน์ นาสุข4/9
11445534พรชิตา บุลำพเวป๊อป5/11
11542660ปลายฟ้า นรชาญ5/11
11642663ภัทรวดี พิมพ์แพทย์5/11
11745564ศิริลักษณ์ จันทร์ดีมิกส์5/12
11842468วนิศรา สีโฆตะเพชรปาม5/12
11944089ธนาภา โกฆะรัตน์ต้อง5/12
12045557ปภัสสร ไสยเรืองเฟิร์ส5/12
12145556ปณิตา ไชยเสนาแน็ต5/12
12245543นลธวัช ธรรมโรเรดาร์5/12
12345560พันธ์ทิภา ชนะพันธ์หยี5/12
12445545อนุพงษ์ สัมพันธารักษ์5/12
12545544วุฒิกร สีมามาตย์5/12
12642821วัชราภรณ์ จารุจำรัสโบว์5/14
12742972ปริยากร ไชยหงษ์น้ำหวาน5/14
12842926กัญญารัตน์ วงศ์เพชรเพชร5/14
12942974ปริยาภัทร ปาปะเกเอิร์น5/14
13042979ระพีพรรณ ธานีวรรณ์เปียโน5/14
13142976เปรมสิริ ปัญญาเนย5/14
13242991อัจฉรา พรมดวงแพร5/14
13342984วรินทรา อิ่มบุญสุแอ๋ม5/14
13442969นันทิกา จันทะราคาแบม5/14
13545569ฐิติพงศ์ คำพรโอโม่5/14
13642992อารียา สีหาอาจดรีม5/15
13742834อโรชา อุทุมเนย5/15
13845583นัชวี พรเจริญปัญญากุลเอิร์น5/15
13945588สุพิชญา เดชสุภาเนม5/15
14045585พัชราภา เผ่าเงินงามแตงไทย5/15
14145586ภัทรลดา แสงสุรินทร์จีน5/15
14245587ศิริกัญญา วิชพลอ้อม5/15
14345584ปริญา จตุเทนเนส5/15
14442810พรรณฐิตา ดิษฐเจริญมิ้น5/2
14542791กัญณัฐชา แป้นชาวนาเตย5/2
14642798ณัฐกฤตา ติยานันทิปุ๊กปิ๊ก5/2
14742793จารุวัลย์ มะลาลัยนก5/2
14845374วิลาวัณย์ วาดพนมตั๊ก5/2
14942786กนกทิพย์ มาสนาอิ๋ว5/2
15042459พิมพ์วิมล พันธ์นาเหนือเมย์5/2
15145367พัชราภา แก้วหาวงศ์ดรีม5/2
15245375ศรัยฉัตร วินทะชัยลูกน้ำ5/2
15342595ชลิตา ไชยฮะนิจมิน5/2
15442455พรปวีณ์ พูลลาภฟ้าตั้ม5/2
15542531อกนิษฐ์ พงจุมพลอ้อม5/2
15642694ชลธิชา แย้มโกสุมภ์อ๋อมแอ๋ม5/2
15742801ธิดารัตน์ โสเต5/2
15842606ปุญญิศา พันโภคา5/2
15942591จารุวรรณ แสงสวัสดิ์5/2
16045391ศิรินันท์ โกกิลารัตน์อิ๋ว5/3
16145387ภัทรวดี สิมแสนอุ้ม5/3
16245386พรชิตา เสียงพานิชย์กุ๊กไก่5/3
16345389ศศิประภา สายสินธ์ทิพย์5/3
16442777สุภาวรรณ สุทธิประภาแพม5/3
16545390ศิรินทรา ศิลธรรมเเป๋ว5/3
16642690ขนิษฐา พลเดช5/3
16742795เจนจิรา วาสพนม5/3
16842562ภัทราพร อินทโสตแก้ม5/3
16945384เบญจสิริ ศรีบุญเรือง5/3
17045382จารดา สิงธิมาศแอ๋ม5/3
17142489กฤตพร หนองขุ่นสารอุ้ย5/5
17242933ณัฐณิชา นามสิงห์นุ่น5/5
17342513ปาณิสรา กุดจอมศรีเฟรม5/5
17445422จุฑามาศ นาสมจิตร5/5
17542688กัญญา ประภาสโนบลไอซ์5/5
17642947ภาวรี ธนานันต์น้ำส้ม5/5
17742509นุชจรี กรมภักดีครีม5/5
17842491กัญญาพัชร โคตะบุตรเบนซ์5/5
17942788กนกวรรณ วินทะไชยเนส5/5
18042508นิติกานต์ แสงนาคปลาย5/5
18142507นันทกานต์ นิลแสง5/5
18242504นภาพร สีทาแพรวา5/5
18345421ธนดล สุหาเปอร์5/5
18445446ศุภสัณฑ์ วิลาจันทร์เก๊ก5/7
18545467พีรดา เกตุแก้วอุ้ม5/8
18642638กวินธิดา บุญใบโฟร์ท5/8
18742536กนกรัตน์ ศิริกังวาลอุ๋มอิ๋ม5/8
18845466พรรณิดา เกษคำภากอไผ่5/8
18945460กุลธิดา เครือแวงมลเดียร์5/8
19042724วราภรณ์ ขจรภพแพมมี้5/8
19142592จิราภา สวัสดิ์เอื้อครีมจิ5/8
19245637ภาณุพงศ์ ศรีแสงใสฟลุ๊ค5/9
19345636ขจรวัฒน์ เพิ่มพูลวัตร5/9
19442662พิชชานันท์ บุญทามายด์5/9
19545479ธีรพล พงศ์รักสุจริตมาร์ช5/9
19645481อัษฎาวุธ เพ็งแขออย5/9
19745478ธนานันท์ สีดวงกี้5/9
19845485ราชภัฏ เขียวรัมย์แนน5/9
19945477ธนภัทร บุญพันธ์คิม5/9
20045475ณัฐวุฒิ สงวนพิมพ์อ๊อฟ5/9
20145484พิยดา พิลาจันทร์แป้งโกะ5/9
20242769ศิริญากร สุทธิประภาเค้ก5/9
20342551นวรัตน์ สีใสคำกี้5/9