ชุมนุม : ภาษาจีนหรรษา
ครูที่ปรึกษา : อรพรรณ ปัสสาสัย, กวินนาฏ ยามโสภา,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 1206
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145183เมธาวดี ลักษณะงามเอ๋ย2/10
244853จณิสตา สุริฉายครีม2/2
344864เบญจมาศ อุไรเเตงโม2/2
444887อาทิติยา นันทะยักษ์ซันเดย์2/2
544886อโรชา ภูศรีฤทธิ์เจนนี่2/2
644872พีรัชนันท์ อัครเสริญพรีม2/2
744883สุทธิกานต์ สีดามาตย์ปุ้มปุ้ย2/2
844881ศิรภัสสร ยอดจันดาโบนัส2/2
944879ศศินภา มีหมั่นมาย2/2
1044855เจียระไน โคตรสมบัติน้ำเพชร2/2
1144884อรจิรา แสนเสนยาวิว2/2
1244987มนัสนันท์ พบวันดีนุ่น2/5
1344984แพรวา บุญมาใสแพรวา2/5
1445045กัลยา สิงห์ทองกัล2/7
1545068มณทิชา ไชยคิรินทร์เพลง2/7
1645057ทิฆัมพร ภามนตรีฟ้า2/7
1745059ธีริศรา นามไพรแมงปอ2/7
1842886อติกานต์ กองสอน4/16
1943362ธีระสุดา ไกรเสน4/16
2043695ณิชากร เชื้อแสดงเรนโบว์4/16
2146407สุรวีร์ กัญญพันธ์เวฟ4/16
2243716อภิชา ชนะพันธ์ชาเนย4/16
2343550เฟื่องลัดดา สวัสดิ์ผลน้ำฝน4/16
2443647อลิสดา กุลสุวรรณออม4/16
2546420คิมมิคาเอล เฟรดริกเซน4/16
2643468วิชญาดา แก้วตรีวงษ์ใบบัว4/16
2744071กานต์ชนก ทุมวารีย์อิง4/16
2846419สุธิดา สุขเฉลิมกิ่ง4/16
2943469วิภูษิตา แถนสีแสง4/16
3043728ณัฐยาพัชญ์ อารีเอื้อนัท4/16
3143387สโรชา ผ่านสถินเฟรช4/16
3246416ลักษิกา สองเป็งกีต้าร์4/16
3343298ศิริพักดิ์ จันทะโคตรแพร4/16
3443453เปมิกา แสงสุระเจนนี่4/16
3546081เยาวมาลย์ สร้อยเสนาบีม4/4
3646085ศุภลักษณ์ อุปดีเอิร์น4/4
3746073จุฬาลักษณ์ แก้ววงศาน้ำหวาน4/4
3846087สุภาพร สุวรรณศรีออม4/4
3943582ธนพร ตรีพงษ์ออมสิน4/4
4042631อรทัย เทพนาทีบิว5/11
4144088วิตตา มาตชะรามายด์5/11
4245540หทัยรัตน์ ประเสริฐสังข์บุ๋มบิ๋ม5/11
4345530ธีริศรา เวียงอินทร์มัดหมี่5/11
4445532ปัทมาภรณ์ ถาวรกุลเนย5/11
4545535ภัคจิรา ใจดีน้ำแข็ง5/11