ชุมนุม : (EP) เสน่ห์สเปน
ครูที่ปรึกษา : อัญธิมา นนทะภา, Jaime Calderon,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : อาคาร 3
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
145264ณัฐนันท์ หันตุลานัท2/13
245286วริศรา ศิริเวชแพม2/13
345265ธนธัช รอดเรืองฟีฟ่า2/13
445291อินทิราพร จันทร์อ่อนตากลม2/13
544550พิชญธิดา อินทะชัยเฟรม3/13
644552เพ็ญพิตรา จันทวงศ์ต้นข้าว3/13
744561อารียา โรด้าเเอลี่3/13
844556ศศิกานต์ กองสอนเตย3/13
944562ชนวีร์ มั่นคงฝัน3/14
1044032ณัฐวดี แปงคำใสมิ4/18
1143534ณัฐชญา หลวงสนามนัตตี้4/19
1244024เขมจิรา เนียมรัตน์เนย4/19
1344048อภิสรา พงษ์ละออออแกน4/19
1444065จิราภรณ์ มิเชล นอยส์มิเชล4/19
1544027ชลธิชา พากุลส้ม4/19
1644030ญาณิศา ทองรุ่งอิงฝัน4/19
1744040พัชราพร เศรษฐีธรบิวตี้4/19
1844016นิโคลัส โฮลล่าร์นิโก้4/19