ชุมนุม : ครอสติส
ครูที่ปรึกษา : นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์, -,
สถานที่ (ห้อง/อาคาร) : 2110
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
142422วิสสุตา อารีเอื้อณ.ตา5/1
242897ญาดา กลางบุญเรืองมายด์5/1
342975ปิ่นสกุล ประกอบเสริมปิ่น5/1
445548จตุพร ภาคภูมิ5/12
545551จิรัชยา สังสุดชาโอลิฟท์5/12
642413เพรียงฟ้า โกมิพัฒน์เฟิร์น5/12
745566อริศรา อินทร์ไชยฟ้า5/12
842985ศตพร โอฬาริกโยธินซัน5/15
942925กัญญาพัชร แก้วบุญเรืองเฟิร์ส5/15
1042952ศดานันท์ เทนไธสงอิ๋ง5/15
1142946ภัทราภรณ์ สังซาพลอยขวัญ5/15
1245581ชนม์นิภา หนองขุ่นสารแอ้ม5/15
1345580กานต์พิชชา ปุณลาฟ้า5/15
1445582ณีรนุช ผ่องโสภาอุ๋มอิ๋ม5/15