ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) พูดจ้อ จ จีน [ม.2-6]
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น ชั้น วันที่ลงทะเบียน
144554รวิภา ศรีคำ3/132019-05-23 09:33:58
244546ปาริฉัตร ภูมิมะลาNin3/132019-05-23 09:35:46
344548พัชราภา สมทรัพย์แพรว3/132019-05-23 11:03:09
445281พิชญาวดี ไวนิยมพงศ์แองจี้2/132019-05-23 11:25:05
545284ภคพร ผ่องผุดผาดบีม2/132019-05-23 11:29:52
644581ฐิตาภา พวงช้อยแป้ง3/142019-05-23 11:56:55
745279นิชาภัทร สุขประเสริฐใบปอ2/132019-05-23 12:07:21
845289สภัสสรา ปามา2/132019-05-23 12:08:36
944572กิรณา วิเวกวินเดียร์3/142019-05-23 12:08:57
1044573ขนิษฐา พรมจมรหวาน3/142019-05-23 12:09:45
1144574จิรัชญา ปิยะนารถ3/142019-05-23 12:10:50
1244589ศศิวิมล เวียงนนท์เอมี่3/142019-05-23 12:11:18
1344577ชนาพร สุริโยหยก3/142019-05-23 12:12:12
1444579ญาณิศา พลสวัสดิ์ซาร่า3/142019-05-23 12:12:22
1544563ญาณพัฒน์ บุภักดีเจเจ3/142019-05-23 12:12:37
1644583ฐิติรัตน์ ตาราษีเมย์3/142019-05-23 12:13:24
1744578ชลิตวรรณ อ้มสงครามโฟกัส3/142019-05-23 13:18:48
1844590ศุภาพิชญ์ ลายโถอุ้ม3/142019-05-23 13:23:08
1944585ณัฐณิชา ธนทรัพย์สินมุ่ย3/142019-05-23 13:24:07
2045288ศริดา ผาสุขมดตะนอย2/132019-05-24 11:41:35
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)