เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนสมัครทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Strisuksa 2020 Test” ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ข่าวสำหรับนักเรียน

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ดูทั้งหมด


Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

ดูทั้งหมด

^